Publicerad: 2016-11-24 15:03 | Uppdaterad: 2016-11-24 15:04

KI-forskning får nära 12 miljoner kronor från Formas

Fyra KI-forskare får dela på knappt 12 miljoner kronor när Formas den 10 november delade ut medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet.

Följande KI-forskare har fått bidrag:

Karin Broberg vid Institutet för miljömedicin får projektbidrag om 2 979 000 kronor för ”Genetisk känslighet för skada på barnets nervsystem från metylkvicksilver i fisk – MercuryGen II”.

Eduardo Villablanca vid institutionen för medicin, Solna får projektbidrag om 3 000 000 kronor för ”Hur påverkar miljöföroreningar inflammatorisk tarmsjukdom? Fokus på perfluorerade ämnen”.

Mattias Öberg vid Swedish Toxicology Sciences Research Center, Swetox, får projektbidrag om 2 988 000 kronor för ”Bayesiansk beräkning av dos-responssamband kopplat till försöksdesign för att förbättra riskbedömning av kemikalier ”.

Anna Bergström vid Institutet för miljömedicin får projektbidrag om 2 786 700 kronor för ”Inomhusmiljö och sjukdomar i luftvägarna – en longitudinell studie från barn till ung vuxen”.