Publicerad: 2023-09-21 10:33 | Uppdaterad: 2023-09-21 11:20

KI-forskaren Qiang Pan-Hammarström invald i Vetenskapsakademien

Professor Qiang Pan-Hammarström vid Karolinska Institutet är en av sex nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har bland annat forskat om immunbristsjukdomar och arbetat med att hitta behandlingar mot covid-19.

Qiang Pan-Hammarström är professor i klinisk immunologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet. Hon har bland annat identifierat flera gener som orsakar immunbristsjukdomar.

Qiang Pan Hammarström
Qiang Pan-Hammarström. Foto: Erik Flyg.

– Jag är djupt hedrad och tacksam över förtroendet att bli invald i Kungliga Vetenskapsakademien. Jag vill också uttrycka min djupt kända tacksamhet till mina doktorander, medarbetare och familj för deras bidrag och stöd till denna resa. Jag ser fram emot att arbeta nära med mina akademikollegor för att ytterligare främja vetenskap, särskilt medicinsk vetenskap, säger Qiang Pan-Hammarström.

Under senare år har Qiang Pan-Hammarström arbetat aktivt med att hitta behandlingar mot covid-19. Förhoppningen är att det ska resultera i nya mediciner för patienter med nedsatt immunförsvar som inte skyddas lika bra av vaccin.