Publicerad: 2016-06-01 13:45 | Uppdaterad: 2016-06-10 09:27

KI-forskaren Magnus Sköld får Hjärt-Lungfondens stora anslag

Magnus Sköld, professor vid institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag för 2016. Han får anslaget på 15 miljoner kronor för det nationella forskningsprojekt kring KOL.

– KOL är en vanligt förekommande sjukdom som traditionellt har varit förknippad med rökning, men cirka 25–30 procent av alla som drabbas har aldrig rökt och den gruppen vet vi fortfarande väldigt lite om. Nu får vi möjlighet att studera sjukdomen inom denna grupp och få en förklaring till varför så många drabbas, säger Magnus Sköld i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

Projektet kommer, med hjälp av den nationella studien SCAPIS, studera hjärta och lungor hos icke-rökande KOL-patienter för att öka förståelsen om varför de drabbas.

Läs mer på Hjärt-Lungfondens webbplats.

Se prisutdelningen den 1 juni på Facebook.