Publicerad: 2023-11-13 13:05 | Uppdaterad: 2023-11-14 09:29

KI-forskaren Carl Sellgren får VR-anslag och Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris

Carl Sellgren Majkowitz, överläkare, samt forskare vid Karolinska Institutet
Carl Sellgren Majkowitz, överläkare, samt forskare vid Karolinska Institutet Foto: Rafael Motta

Stort grattis till Carl Sellgren för att ha erhållit större anslag från Vetenskapsrådet(VR), stiftelsen för medicinsk forskning (SSMF), samt Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2023 för klinisk neurologisk forskning. I en intervju uttrycker Carl sin glädje över det betydelsefulla stödet för forskningen och betonar hur dessa anslag möjliggör ett mer långsiktigt forskningsperspektiv med mer djupgående projekt.

Pristagaren tillsammans med styrelsen för Bjarne Ahlströms Minnesfond. Fr.v. Christer Hegardt, ledamot, Carl Sellgren, Max Mitteregger, styrelseordförande, professor Martin Ingvar, ledamot.
Pristagaren tillsammans med styrelsen för Bjarne Ahlströms Minnesfond. Fr.v. Christer Hegardt, ledamot, Carl Sellgren, Max Mitteregger, styrelseordförande, professor Martin Ingvar, ledamot. Foto: Caroline Lippman.

Carl Sellgrens grupp forskar på hur avvikelser i hjärnans utveckling ger upphov till psykiatriska sjukdomar. För tillfället ligger fokus på schizofreni och gruppen har kunnat visa på hur genetiska riskvarianter orsakar en ökad eliminering av synapser i humana modeller av den utvecklande hjärnan. Till sin hjälp använder de hudceller som samlas in från patienter och sedan omprogrammeras till stamceller för att skapa tredimensionella cellmodeller, så kallade hjärnorganoider. Genom en omfattande klinisk undersökning av patienterna som donerar celler, samt hjärnavbildning och insamlande av lumbalvätska, kan forskargruppen sedan validera fynden från experimenten i hjärnorganoiderna med mätningar hos de levande patienterna. 

I de nu finansierade nya projekten kommer gruppen också använda sig av en mer avancerad hjärnmodell där organoiderna transplanteras till levande mushjärna. Detta möjliggör också för prekliniskt testande av nya farmakologiska läkemedelsbehandlingar på humana hjärnceller i ett in vivo kontext. Vidare kommer forskargruppen att använda sig av en teknik där ett större antal genetiska riskvarianter introduceras samtidigt i cellerna och betydelsen av det enskilda bidraget kan jämföras inbördes. Allt i syfte att försöka prioritera målstruktur som är lämpliga att utveckla nya läkemedelsbehandlingar mot. 

Schizofreni drabbar cirka 0.5-1% av befolkningen och de flesta insjuknar i sena tonåren eller tidiga vuxenåldern. Symptomen är ofta kroniska och omfattar typiskt vanföreställningar, hallucinationer, och tankestörningar. Det finns idag ingen behandling som kan bota schizofreni men med tillgängliga läkemedel kan symptomen lindras. Många drabbas dock av biverkningar och effekten på kognitiva symptomen samt så kallade negativa symptom (exempelvis känslomässig avtrubbning och bristande motivation) är begränsad. 

Som råd till unga forskare rekommenderar Carl att undvika att påverkas alltför mycket av de senaste trenderna inom sitt fält. – Över tid är det nästan alltid mer värt att systematiskt utreda en specifik forskningsfråga grundligt jämfört med att hela tiden anpassa sina frågeställningar utifrån vad som för tillfället uppmärksammas mest.

Kontakt

Carl Sellgren Majkowitz Forskare;Biträdande Lektor