Publicerad: 2012-11-30 13:00 | Uppdaterad: 2015-10-09 14:21

KI-forskare utnämnda till Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utnämnt Gilad Silberberg, Marie Carlén, Camilla Svensson och Johan Lundström vid Karolinska Institutet till Wallenberg Academy Fellows.

Wallenberg Academy Fellows är en långsiktig finansiering och den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Sammanlagt utnämns 30 forskare till det nya karriärprogrammet.

Forskare vid Karolinska Institutet som utnämns är:

Gilad Silberberg

"Innan du rör din kropp, har hjärnan gjort en blixtsnabb sammanställning av all information som krävs för att styra rörelsen rätt. Gilad Silberberg ska detaljstudera hur den del av hjärnan som kallas striatum organiserar den processen."

Marie Carlén

"Om forskare kan upptäcka tidiga tecken i hjärnan på psykisk sjukdom, skulle de lättare kunna hitta behandlingar som förebygger eller bromsar utvecklingen. Marie Carlén använder den senaste spjutspetstekniken för att spåra nervsignaler som varnar om schizofreni."

Camilla Svensson

"I Europa och i USA lider en av fem vuxna av kronisk värk. För att kunna utveckla effektivare behandlingar, undersöker Camilla Svensson hur smärta uppkommer och förstärks vid ledgångsreumatism."

Johan Lundström

"Hjärnan samlar intryck från kroppens alla sinnen och omvandlar dem till en helhetsbild. Johan Lundströms mål är att förstå denna tidigare outforskade process i detalj."

Om Wallenberg Academy Fellows:

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet.