Publicerad: 2008-11-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI-forskare tilldelas Wyethpriset 2008, Sveriges största pris inom reumatologi

Ingrid Lundberg, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, tilldelas Wyethpriset 2008. Hon belönas för sin forskning om kronisk reumatisk muskelinflammation.

Det dominerande kliniska symtomet är muskelsvaghet. Ingrid Lundbergs forskning har bidragit till ny och värdefull kunskap om molekyler och mekanismer som kan bidra till muskelsymtomen. Hennes studier har även lett till att fysisk träning, som man tidigare avrådde från, nu rekommenderas som behandling för den här patientgruppen

Priskommitténs motivering lyder:

"Hennes ansökan visar att hon har bedrivit klinisk forskning av högsta klass inom reumatologiområdet. Hennes arbete har lett till viktiga förändringar i klinisk praxis för diagnostik av autoimmun myosit. Ingrid Lundberg har arbetat mycket produktivt med behandlingar för patienter. Hon har också utvecklat verktyg som kommer att vara av fundamental betydelse för utvärdering av nya terapier i framtiden."

Med en prissumma på 400 000 kronor är Wyethpriset ett av Sveriges största medicinpriser och det största inom reumatologi. Wyethpriset ges ut i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och Wyeth AB.

Syftet med Wyethpriset är att uppmärksamma framstående reumatologisk forskning och lyfta fram svenska forskningsinsatser som tillhör absolut världsklass. Pristagaren utses av SRF efter bedömning av en internationell kommitté bestående av vetenskapligt högt rankade professorer och forskare