Publicerad: 2009-09-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI-forskare tilldelas tre miljoner

Erik Ingelsson, forskare vid Karolinska Institutet, tilldelas Ingvar Carlsson Award på nästan tre miljoner kronor för sin forskning om den genetiska arkitekturen bakom hjärt-kärlsjukdomar.

Erik IngelssonFoto: Gunilla Sonnebring

Målet med Erik Ingelssons forskning är att den ska leda till ny kunskap om sjukdomsmekanismer, nya riskmarkörer för sjukdom samt nya behandlingsmetoder mot hjärt-kärlsjukdom.

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) tilldelar 12 sökande Ingvar Carlsson Award på 2,95 miljoner kronor vardera samt ett personligt stipendium om 50 000 kronor vardera som flyttnings- och startbidrag. 600 000 kronor kommer även att avsättas för ett begränsat ledarskapsprogram för gruppen.

I november 2008 utlyste SSF programmet Ingvar Carlsson Award för tredje gången. Programmet vänder sig till yngre hemvändande postdoktorer med en ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.

För mer information, kontakta: