Publicerad: 2013-11-04 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-16 15:41

KI-forskare tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013.

Motiveringen till professuren lyder: "För hans nydanande, världsledande forskning kring hur celler nybildas i vuxen hjärna och ryggmärg på människa och djur, både under normala förhållanden och vid skada och sjukdom."

Professuren, som är finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse, ska främja internationellt ledande forskning inom medicin på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.