Publicerad: 2009-02-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI-forskare tilldelas Söderbergs forskningsprofessur i medicin

Professuren, som är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, möjliggör forskning på heltid i 5 år.

Fotograf: Ulf Sirborn
Christer Betsholtz, Fotograf: Ulf Sirborn

Christer Betsholtz vid KI tilldelas Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2009. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Betsholtz fokuserade tidigt sin forskning på tillväxtfaktorn PDGF (platelet-derived growth faktor) och dess roll i cancer. Tillväxtfaktorns gener har visat sig stimulera tillväxt hos tumörceller.