Publicerad: 2009-11-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI-forskare tilldelas Söderbergs forskningsprofessur i medicin

Professuren möjliggör forskning på heltid i 5 år och delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien. Den är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Mats Wahlgren
Mats WahlgrenFoto: Jacob Forsell

Professor Mats Wahlgren är en världsledande parasitolog som studerat molekylära mekanismer för allvarlig malariasjukdom. Han är för närvarande professor i smittskydd, särskilt klinisk parasitologi, vid KI och överläkare vid Smittskyddsinstitutet.