Publicerad: 2008-08-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI-forskare ny generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har utsett Sarah Wamala till ny generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut (FHI) efter regeringsbeslut. Sarah Wamala är docent i samhällsmedicin och medicine doktor i medicin/folkhälsovetenskap vid institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för socialmedicin på KI.

Sarah Wamala arbetar som avdelningschef för avdelningen Folkhälsa vid Centrum för Folkhälsa vid Stockholms Läns Landsting. Tidigare har hon varit bland annat enhetschef och forskningsledare på FHI. Hon tillträder den 1 november 2008.