Publicerad: 2016-05-23 14:16 | Uppdaterad: 2016-05-26 17:24

KI-forskare invalda i EMBO

Oskar Fernandez-Capitello och Juleen Zierath

EMBO har idag meddelat att 58 forskare inom livsvetenskap invalts som medlemmar i organisationen. Två av dessa nya medlemmar är Óskar Fernández-Capetillo och Juleen R. Zierath från Karolinska Institutet.

Varje år väljs nya medlemmar till EMBO, baserat på att de utmärkt sig vetenskapligt. KI-medarbetarna Óskar Fernandéz-Capetillo, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och även knuten till SciLifeLab och Juleen R. Zierath, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, är två av de som valts in i år. Utmärkelsen är en hyllning till deras respektive forskning.

Av de övriga invalda forskarna kommer 50 från 13 Europeiska länder och övriga åtta från Kina, Japan, Litauen, Singapore och USA.

EMBO är en organization som består av mer än 1700 ledande forskare inom livsvetenskap. Organisationens huvudmål är att stödja talangfulla forskare i alla stadier av deras karriärer, stimulera vetenskaplig information och medverka till att bygga en miljö för Europeisk forskning där vetenskapsmän kan nå sina bästa resultat.

Den här nyhetsartikeln har blivit rättad och uppdaterad