Publicerad: 2019-06-10 08:00 | Uppdaterad: 2019-09-27 16:46

KI-forskare invald i Sveriges unga akademi

Petter Brodin vid Karolinska Institutet är en av åtta forskare som i hård konkurrens valts till ny ledamot i Sveriges unga akademi.

Portrait of Petter Brodin
Petter Brodin. Foto: Ulf Sirborn

Sveriges unga akademi samlar ett urval av de bästa unga forskarna i landet. Den tvärvetenskapliga och oberoende akademin är tänkt att ge unga forskare en stark röst i forskningspolitiska frågor. Ledamöter väljs in för en tidsperiod om fem år. Sedan tidigare är Karolinska Institutet representerat av forskarna Jens Hjerling Leffler, Anna Rising och Gustaf Edgren.

När valet av nya ledamöter offentliggjordes i maj blev Petter Brodin, docent i immunologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, den fjärde forskaren från Karolinska Institutet att bli del av Sveriges unga akademi. Det totala antalet är ledamöter är nu 37. Sveriges unga akademi bildades 2011 på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien och vid inval bedöms såväl den sökandes vetenskapliga excellens som engagemang.