Publicerad: 2017-12-01 10:35 | Uppdaterad: 2017-12-06 12:05

KI-forskare initiativtagare till prisad livräddningsapp

Hur kan vi finna ett system som rekryterar frivilliga livräddare i närmiljön? Frågan blev startskottet till ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet som utmynnade i appen SMS Livräddare. Appen har idag 38 000 hjärt- och lungräddningskunniga personer anknutna till sig, beredda att rädda liv. Nu belönas forskningsprojektet med Athenapriset, Sveriges största pris för klinisk forskning.

Leif Svensson, professor på KI och verksam vid Centrum för hjärtstoppsforskning, där Jacob Hollenberg är chef och huvudansvarig, var den som tog initiativ till forskningsprojektet SMS Livräddning. Projektet, som nu belönas med Athenapriset, har letts av Mattias Ringh, specialistläkare på hjärtkliniken på Södersjukhuset och forskare vid Centrum för hjärtstoppsforskning.

Appen går ut på att de personer som registrerat sig och befinner sig inom en radie av 500 meter från en som drabbats av hjärtstopp, får ett sms i mobilen från larmcentralen samtidigt som ambulansförarna underrättas. De som får sms:et kan skyndsamt ta sig till den drabbade och påbörja hjärt- och lungräddning innan ambulansen hinner fram.