Publicerad: 2010-02-24 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI-forskare i regeringens nytillsatta rehabiliteringsråd

[Nyhet 2010-02-24] Regeringen har tillsatt ett Rehabiliteringsråd som ska bistå regeringen i frågor med koppling till rehabiliteringsområdet. Åke Nygren, professor emeritus i personskadeprevention vid Karolinska Institutet, blir rådets ordförande.

Bland ledamöterna finns bland andra Marie Åsberg, professor emerita vid institutionen för klinisk neurovetenskap och överläkare i psykiatri.

Syftet med rådet är att ett antal oberoende experter ska följa den satsning på rehabilitering som regeringen gjort. Rådet kommer att bestå av professorer, läkare och experter med mångårig erfarenhet av rehabilitering. Dessa kommer att lämna förslag på hur rehabiliteringen för sjukskrivna kan förbättras.