Publicerad: 2016-08-11 10:28 | Uppdaterad: 2016-08-11 10:28

KI-forskare i internationellt samarbete om cystisk fibros

Malin Flodström TullbergEtt internationellt forskarteam med deltagare från Karolinska Institutet har fått finansiering för att undersöka skälen till varför många personer med cystisk fibros (CF) utvecklar diabetes. I gruppen ingår förutom deltagare från KI även forskare från Storbritannien, Nordirland, Sverige, Ungern och USA.

Ledare för den forskargrupp som deltar från KI är professor Malin Flodström Tullberg. Hennes grupp har redan tidigare bedrivit forskning kring detta område, en forskning som bland annat påvisat att de insulinproducerande cellerna uttrycker den jonkanal (CFTR) som är defekt vid cystisk fibros.

- Inom ramen för ett större projekt som finansieras av UK CF Trust kommer vi nu att få möjlighet att utöka studierna kring cystisk fibros-relaterad diabetes, säger Malin Flodström Tullberg.

Utanför detta specifika projekt leder professor Flodström Tullbergs grupp tillsammans med Stockholm CF Center, Karolinska Universitetssjukuset Huddinge flera studier som syftar till att förstå hur mutationer i CFTR påverkar såväl immunsystem som glukosmetabolism vid cystisk fibros.