Publicerad: 2013-09-06 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 12:48

KI-forskare i fysiologi får Malin och Lennart Philipsons Stiftelses pris 2013

Forskaren Jorge Ruas tilldelas Malin och Lennart Philipsons Stiftelses pris och forskningsanslag för sina framstående och uppmärksammade forskningsresultat rörande kontrollen av muskelcellernas tillväxt. Utmärkelsen består av 2 miljoner kronor i forskningsanslag, varav 50 000 kr utgör ett personligt pris.

Jorge Ruas disputerade 2005 och arbetar idag vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Han var tidigare verksam på Dana-Farber Cancer Institute och Harvard Medical School i USA. Hans forskning rör molekylära mekanismer som reglerar muskelmassa och funktion, med särskild inriktning på att finna framtida behandlingar mot muskelförtvining. I studier på möss har Ruas amerikanska forskargrupp bland annat lyckats identifiera ett tidigare okänt protein som bidrar till att musklerna växer och blir starkare av styrketräning. Eftersom proteinet även finns hos människa öppnar fynden för möjliga behandlingar som skulle kunna öka prestationsförmågan hos patienter och förhindra muskelförtvining till följd av exempelvis cancer, långvarig sjukhusvistelse eller åldrande.

Malin och Lennart Philipsons Stiftelses pris och forskningsanslag delas ut vartannat år vid Uppsala universitet och vartannat år vid Karolinska Institutet. Ordförande i stiftelsens styrelse är Malin Philipson, och dess vetenskapliga råd utgörs av Li Felländer-Tsai, professor i ortopedi vid Karolinska Institutet och Ulf Pettersson, professor i medicinsk genetik vid Uppsala universitet. De är mycket nöjda med valet av pristagare.

- Jorge Ruas har gjort viktiga vetenskapliga upptäckter, uppvisat god produktivitet och etablerat en självständig forskningslinje. Han förtjänar verkligen den här utmärkelsen, säger Li Felländer-Tsai.

Om Malin och Lennart Philipsons Stiftelses pris och forskningsanslag

Till minne av professor Lennart Philipson delar Styrelsen för Malin och Lennart Philipsons stiftelse ut ett pris och ett anslag för biomedicinsk forskning med molekylär inriktning. Syftet är att underlätta för unga lovande forskare att etablera en självständig forskargrupp efter postdoktoral utbildning. Anslagssumman är 1 miljon kronor per år under två år. Av denna summa utgår till mottagaren under första året ett personligt pris på 50 000 kronor. Förutom forskarens vetenskapliga meriter beaktas också dennes allmänna förutsättningar att som ledare etablera en slagkraftig forskargrupp.