Publicerad: 2023-06-22 16:20 | Uppdaterad: 2023-06-29 09:35

KI-forskare i debattartikel: "Svenska politiker främjar ohälsa!"

I en debattartikel i Sydsvenskan uppmanar LIME-forskaren Tanja Tomson tillsammans med nio andra skribenter regeringen att följa WHO:s tobakskonvention.

Woman smoking a cigarette.
Foto: Susanne Nilsson/Flickr

De skriver bl a att "i Sverige har politiker på nationell och europeisk nivå tagit parti för tobaksindustrin och marknadsför dess reklamkampanjer. Men Sverige har också förbundit sig att följa WHO:s tobakskonvention. Landets politik när det gäller folkhälsa ska inte påverkas av kommersiella intressen och folkvalda politiker ska inte uppmuntra tobaksindustrin.

Vi uppmanar regeringen att följa WHO:s tobakskonvention och föreslår sex åtgärder för att skydda barn och unga från hälsorisker och nikotinberoende:

1. Höjd åldersgräns till 20 år för inköp av alla former av snus.

2. Totalt reklamförbud.

3. Höjd skatt (har Danmark, Finland och Norge).

4. Förbud mot smaktillsatser (finns i Danmark och Finland).

5. Tobaks- och nikotinfri skoltid (har Danmark, Finland och Norge).

6. Exponeringsförbud, tobaksvaror får inte visas i butiker (finns i Danmark, Finland och Norge).

Låt Sverige bli ett föredöme för en hälsosammare ny generation."

 

Läs artikeln: "Svenska politiker främjar ohälsa"

Artikelförfattarna

  • Liselotte Schaefer Elinder, professor i folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
  • Patricia De Palma, tandvårdschef och specialist inom parodontologi, Karolinska institutet
  • Stefan Swartling Peterson, professor i systemomställning för hälsa, Karolinska institutet
  • Tanja Tomson, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
  • Misha Istratov, samhällsdebattör och entreprenör inom hälsobranschen
  • Adrian Razmgah, specialistläkare och vårdutvecklingsledare samt sakkunnig inom tobaksbruk 
  • Matz Larsson, överläkare vid Örebro universitetssjukhus och docent, Lunds universitet
  • Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation
  • Johanna Reuterving Smajic, legitimerad tandhygienist och sakkunnig inom tobaksbruk 
  • Jan-Michaél Hirsch, professor emeritus vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Kontakt

Tanja Tomson Senior forskare