Publicerad: 2016-04-07 10:49 | Uppdaterad: 2017-12-18 10:46

KI-forskare får medel från AFA Försäkring

AFA-försäkring har beviljat 28 miljoner kronor i anslag till nio nya forskningsprojekt varav ett projekt är vid Karolinska Institutet. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Ann Rudman, verksam vid KI:s institution för klinisk neurovetenskap, beviljas 3,5 miljoner kronor för att undersöka hälsoeffekterna efter långtidsexponering för stressorer i arbetsmiljön samt vilka konsekvenser ohälsa tidigt i karriären får på senare karriärval och hälsa. Undersökningen utgår från en tidigare genomförd studie där exponering för en mängd olika riskfaktorer uppmätts årligen under 3-5 år, men nu ska de hälsomässiga konsekvenserna mätas 5-10 år efter tidigare mätningar.

Läs mer på AFA försäkrings webbplats