Publicerad: 2017-07-03 13:01 | Uppdaterad: 2017-08-30 10:11

KI-forskare får forskningsmedel från AFA Försäkring

Tre forskare från Karolinska Institutet får tillsammans över 9,5 miljoner kronor i forskningsmedel från AFA Försäkring för forskning som ska bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Gun Johansson vid institutet för miljömedicin får 2 960 000 kronor för att utvärdera vilken effekt organisatoriska och sociala arbetsmiljöinsatser inom byggbranschen har på arbetsförhållanden, hälsa och arbetsskador. Forskningsprojektet pågår till 2019 och förhoppningen är att minska den psykiska ohälsan i byggbranschen och att kunskapen ska leda till färre arbetsplatsolyckor.

Gunnar Bergström vid institutet för miljömedicin får 4 131 000 kronor för att studera sjuknärvarons samband med sjukfrånvaro, olika typer av sjukdomar, framtida ohälsa och minskad produktivitet. Forskningsprojektet pågår till 2019 och förväntas ge ökad kunskap om förhållandet arbetsförmåga/ohälsa, sjuknärvarons effekter på hälsa och produktivitet samt sjuknärvarons positiva effekter vid återgång till anpassat arbete efter rehabilitering.

Eva Skillgate vid institutet för miljömedicin får 2 500 000 kronor för att undersöka vilken betydelse arbets- och livsstilsfaktorer har när det gäller risken för långvarig funktionsnedsättnade smärta i rygg och nacke, med eller utan psykiska besvär. Forskningsprojektet pågår till och med 2020 och förväntningarna på resultaten är att de ska kunna användas för förebyggande insatser mot denna typ av besvär.