Publicerad: 2017-10-27 09:13 | Uppdaterad: 2017-10-27 09:28

KI-forskare får elva miljoner kronor från AFA Försäkring

Fyra forskare vid Karolinska Institutet får ta del av drygt elva miljoner kronor i forskningsanslag från AFA Försäkring. Deras forskning ska bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Magnus Helgesson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, får 4 200 000 kronor för att studera vilken roll kombinationen av fysiska och psykosociala belastningar spelar för sjukfrånvaro bland anställda inom vård och omsorg. Studien gör det möjligt att identifiera hur riskfaktorer och så kallade friskfaktorer påverkar de anställdas sjukfrånvaro.

Sara Gunnare, Institutet för miljömedicin, får 2 878 000 kronor för att kartlägga ögonfransstylisters och nagelteknologers hälsa, arbetsmiljö och kännedom om skyddsutrustning. Hon ska också mäta exponeringen för akrylater som finns i de produkter som används av dessa yrkesgrupper och kan orsaka luftvägsbesvär och eksem.

Annika Lindahl Norberg, Institutet för miljömedicin, får 2 229 000 kronor för att undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som påverkar sjuksköterskors och barnmorskors vilja att stanna i en tjänst som inkluderar nattarbete. Studien går ut på att öka kunskapen om hur natt- och skiftarbete kan kombineras med god hälsa, motivation och engagemang i arbetet.

Anneli Julander, Institutet för miljömedicin, får 2 116 000 kronor för att kartlägga effekten av kortvarig och upprepad hudkontakt med nickel i yrken där exponeringen inte betraktas som hög. Tidigare forskning har undersökt yrken där exponeringen för nickel är hög, men kunskap saknas om effekten av daglig kontakt med nickel i yrken där exponeringen är mer diffus.