Publicerad: 2014-12-17 10:03 | Uppdaterad: 2014-12-17 10:05

KI-forskare får del av Barncancerfondens rekordanslag

Tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag slår Barncancerfonden rekord i år med 190 miljoner kronor till forskningen. Höstanslagen uppgår till 73 miljoner kronor och 33 forskare från Karolinska Institutet får del av anslagen denna omgång.

Totalt får 82 forskare över hela landet del av höstens anslag till forskning om barncancer. Vid Karolinska Institutet får 33 forskare ta del av drygt 30 miljoner kronor i anslag. Forskare vid Karolinska Institutet stod också för omkring hälften av höstens ansökningar om forskningsanslag.

Läs mer på Barncancerfondens webbplats.

Här kan du se vilka forskare som fått anslag.