Publicerad: 2015-03-19 15:21 | Uppdaterad: 2015-12-02 19:02

KI-forskare får anslag från Europeiska forskningsrådet

Rickard Sandberg, docent vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, och Per Svenningsson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, båda vid Karolinska Institutet, får ERC Consolidator Grants, anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC).

Rickard Sandberg, som forskar om molekylär reglering av genuttryck, får 1,9 miljoner euro. Med hjälp av teknologi för analys av genaktivitet i enskilda celler vill gruppen klarlägga mönstren för genaktivitet av genkopiorna från de båda föräldrarna, för att förklara hur detta bidrar till olika egenskaper på cell- och individnivå.

ERC Consolidator Grant tilldelas lovande forskare som befinner sig i början av sin karriär.

– Att få anslaget är hedrande och ett erkännande, som gör det möjligt att genomföra vårt forskningsprogram och lära oss om hur vår arvsmassa regleras i olika vävnader, säger Rickard Sandberg.

Per Svenningsson, får ett ERC Consolidator Grant på två miljoner euro över fem år. Han får anslaget till sin forskning om mekanismer bakom de skyddande effekterna av en receptor, vilket ska studeras i djurmodeller och i vävnad från Parkinsondrabbade. Förhoppningen är att forskningen ska leda till nya behandlingsmöjligheter och biomarkörer vid Parkinsons sjukdom.

– Anslaget innebär att jag får ekonomiska förutsättningar för att satsa på riskabel forskning som långsiktigt kan vara verkligt nydanade, säger Per Svenningsson.

Läs mer om ERC Consolidator Grants i ett pressmeddelande.