Publicerad: 2015-04-27 11:12 | Uppdaterad: 2015-04-27 11:12

KI-forskare får anslag från AFA Försäkring

Fyra forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav två vid Karolinska Institutet, får sammanlagt 12 miljoner kronor från AFA Försäkring.

Victoria Blom vid institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, får 3 miljoner kronor för att undersöka vad den totala stressen hemma och på arbetet betyder för unga kvinnors ohälsa.

Jan Henriksson vid institutionen för fysiologi och farmakologi, KI, får 3,1 miljoner kronor för att ta fram ny kunskap för att bättre förebygga och behandla ”onda knän”.

AFA Försäkring är Sveriges största forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa och satsar varje år ungefär 150 miljoner kronor på stöd till forskning och utveckling.

Läs mer om Victoria Bloms forskningsprojekt i ett pressmeddelande från AFA Försäkring.

Läs mer om Jan Henrikssons forskningsprojekt i ett pressmeddelande från AFA Försäkring.