Publicerad: 2010-06-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI-forskare en av huvudförfattarna till FN:s klimatrapport

Elisabet Lindgren, forskare och specialist i klimathälsa vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet har utsetts till en av huvudförfattarna i FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, kommande rapport.

Foto: Ulf Sirborn

Elisabet Lindgren blir en av huvudförfattarna till kapitlet som ska handla om konsekvenser av en klimatförändring i Asien. Klimatförändringen kommer påverka olika områden och människors livsvillkor och hälsa olika mycket. Några av världens mest sårbara områden för en klimatförändring ligger i Asien, det vill säga de ofta katastrofdrabbade låglänta, tättbefolkade, kustnära deltaområdena.

IPCC:s klimatrapport ska vara färdig 2014 och sammanställer existerande kunskap inom respektive kunskapsområde.

Kontaktuppgifter