Publicerad: 2015-06-23 13:23 | Uppdaterad: 2015-09-07 14:20

KI-forskare blev Research Infrastructure Fellows

Pontus Blomberg, Janne Lehtiö och Sten Linnarsson tilldelas15 miljoner kronor vardera från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Programmet ”Research Infrastructure Fellows” har som syfte att stärka svensk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Bidragen delas ut till femton projekt på 15 miljoner kronor vardera under en period på 5 år.

Läs mer på http://www.stratresearch.se

Projekttitlar:

Pontus Blomberg, institutionen för laboratoriemedicin: Vecura - en infrastruktur för klinisk regenerativ medicin.

Janne Lehtiö, institutionen för onkologi-patologi: Infrastruktur för innovativ proteomanalys.

Sten Linnarsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik: Analys av enskilda celler.