Publicerad: 2012-01-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI-forskare beviljas anslag från Ingvar Carlsson Award

[NYHET 2012-01-24] Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, delar ut totalt 42 miljoner kronor till 14 unga forskare genom forskningsprogrammet Ingvar Carlsson Award. Tre av de forskare som beviljats anslag är verksamma på Karolinska Institutet.

Anslagen, fördelade på 2,95 miljoner kronor vardera, stöder hemvändande forskartalanger och deras start av självständiga och nyskapande forskningsverksamheter i Sverige.

Tre KI-forskare bland kandidaterna

De tre KI-forskare som beviljats anslag är Pontus Almer Boström för projektet "Molekylära mekanismer för hur träning skyddar mot diabetes", Olov Andersson för projektet "Läkemedelsscreen i sebrafisk för ny behandling av diabetes" och Roland Nilsson för "Systemmetabolism i normala och transformerade celler".

Stiftelsen för Strategisk Forskning stödjer teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk forskning i Sverige. Syftet är att svensk forskning ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom industrin och samhället i övrigt.