Publicerad: 2014-07-01 13:14 | Uppdaterad: 2014-07-03 10:17

KI fick Almedalen att röra på sig

Publiken i Almedalen rör på sig

Löpträning eller riksdagsmotion: Vid KI:s och Stiftelsen för Strategisk Forsknings gemensamma seminarium den 30 juni visades på betydelsen av fysisk träning för att förebygga våra vanligaste folksjukdomar.

Professorerna Carl-Johan Sundberg och Anna Krook presenterade aktuell forskning om hur fysisk träning påverkar kroppen.

- ”Fat but fit” innebär en lägre hälsorisk än att vara smal och otränad, berättade Anna Krook.
- Du är aldrig för gammal för att börja träna, menade Carl-Johan Sundberg. Och tänk på att träning är färskvara!

I ett efterföljande panelsamtal diskuterade företrädare för Friskis & Svettis, Folkhälsomyndigheten, riksdagens socialutskott och Region Skåne vilka satsningar som samhället kan göra på förebyggande friskvård. Peter Wigert, generalsekreterare för Friskis & Svettis, påpekade att stillasittarna är lika många idag som för tio år sedan, och menade att träning på arbetstid vore bättre än friskvårdsbidrag. Och Åsa Wetterqvist, som är sakkunnig på Folkhälsomyndigheten, menade att friskvård måste genomsyra hela samhället och föreslog att FAR – Fysisk aktivitet på recept – skulle ingå i högkostnadsskyddet.

Läs programmet