Publicerad: 2015-12-09 15:45 | Uppdaterad: 2015-12-09 15:50

KI får VR-pengar till behandlingsforskning och rådsprofessurer

Karolinska Institutet får drygt 58 miljoner kronor när Vetenskapsrådet fördelar rambidrag inom klinisk behandlingsforskning för perioden 2015–2017. KI får också tre rådsprofessurer och bidrag till nätverk Kina-Sverige.

När Vetenskapsrådet för andra gången delar ut medel för klinisk behandlingsforskning är Karolinska Institutet på andra plats efter Göteborgs universitet, som blir medelsförvaltare för nästan 89 miljoner kronor. Totalt delas nästan 183 miljoner kronor ut.

Utlysningen gjordes i två steg. Av de 165 inkomna skissansökningarna gick 52 vidare och blev fullständiga ansökningar. Av dessa beviljades 10 ansökningar, varav fyra från Karolinska Institutet. De projekt som får forskningsmedel har bred nationell samverkan och rör behandlingsforskning av högsta relevans, skriver Vetenskapsrådet i ett pressmeddelande.

I Vetenskapsrådets utlysning av bidrag inom rådsprofessorprogrammet för perioden 2016–2025 beviljades 10 av 126 ansökningar. Tre av forskarna som får anslag under tio år verkar vid Karolinska Institutet: Thomas Helleday, Nils-Göran Larsson och Juleen Zierath. Totalt får de 141 miljoner kronor.

Karolinska Institutet får också hälften av medlen för nätverksbidrag Kina-Sverige för perioden 2016–2017, totalt drygt fem miljoner kronor.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats:

Beslut om rambidrag inom klinisk behandlingsforskning.

Beslut om bidrag inom rådsprofessorsprogrammet.

Beslut om nätverksbidrag Kina-Sverige.