Publicerad: 2014-12-04 09:25 | Uppdaterad: 2014-12-04 09:28

KI får stor del av VR-medel för klinisk behandlingsforskning

Karolinska Institutet får 127 511 000 kronor när Vetenskapsrådet fördelar medel till klinisk behandlingsforskning för första gången. Totalt delas 300 miljoner kronor ut till 23 olika projekt.

Av 227 ansökningar har 23 beviljats när Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning nu fattar sitt första beslut om fördelning av forskningsmedel. Bidragen ligger på mellan 1,1 miljoner och drygt 10 miljoner kronor i upp till tre år.

De beviljade projekten spänner över ett brett fält och handlar om behandlingsforskning inom allt från ortopedi till pediatrik. Några av dem involverar även så pass många av Sveriges landsting att de får en nationell prägel, skriver Vetenskapsrådet i ett pressmeddelande.

Satsningen ska stödja projekt inom hälso- och sjukvården där man förväntar sig en klinisk tillämpning inom relativt kort tidsperiod.

Utlysningen, som öppnade i juni i år, är den första inom området.

Läs mer på VR:s webbplats och se listan över beviljade projekt.