Publicerad: 2014-11-07 09:30 | Uppdaterad: 2014-11-12 09:54

KI får närmare 170 miljoner från Stiftelsen för Strategisk Forskning

Karolinska Institutet tilldelas sammanlagt 169 miljoner kronor i utlysningen ”Nya biomarkörer med klinisk relevans” från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Sammanlagt tilldelas nio biomarkörsprojekt totalt 300 miljoner kronor, fördelat under fem år. Syftet är att stimulera samarbete mellan två till fyra forskargrupper med olika typer av vetenskapliga kompetenser, och på så sätt få ny kunskap och nya tillämpningar. Det skriver SSF i ett pressmeddelande.

Följande personer och projekt vid Karolinska Institutet får bidrag:

  • Sven-Erik Dahlén, Institutet för miljömedicin, får 35 miljoner kronor för projektet Icke-invasiva vårdvänliga biomarkörer för astma.
  • Joakim Dillner, institutionen för laboratoriemedicin, får 32 miljoner kronor för projektet Biobanksbaserad utvärdering av nya test i cervixscreening.
  • Thomas Helleday, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får 34 miljoner kronor för projektet Kliniska biomarkörer för ROS baserad anticancer behandling.
  • Rikard Holmdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får 35 miljoner kronor för projektet Biomarkörer för upptäckt av inflammation i leder.
  • Agneta Nordberg, institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, får 33 miljoner kronor för projektet Nya biomarkörer vid tidig diagnos o behandl. av Alzheimers.

Läs mer i pressmeddelandet från SSF.