Publicerad: 2014-11-04 14:00 | Uppdaterad: 2014-11-04 14:02

KI får högsta beloppet i Vetenskapsrådets stora utlysning

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa 2014 är Karolinska Institutet det lärosäte som beviljats mest medel, ett totalt belopp på 329 935 000 kronor.

Vetenskapsrådets totala beviljade belopp inom medicin och hälsa är närmare 829 miljoner kronor för hela bidragsperioden 2014–2018. Där ingår projektbidrag, projektbidrag för unga forskare, projektbidrag – alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen samt bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö.

​Bidragsbeslut gällande utlysningar inom "Bidrag till framstående yngre forskare", "International Career Grant" samt "Projektbidrag – Neutronspridning" publiceras i november.