Publicerad: 2014-05-14 08:06 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:18

KI får halv miljard för rekrytering av internationella toppforskare

Vetenskapsrådet har beslutat att ge Karolinska Institutet sammanlagt 522 miljoner kronor i finansiering för internationell rekrytering av framstående forskare. Pengarna fördelas över tio år och ska användas till att etablera fyra forskningsmiljöer av internationell toppklass.

Karolinska Institutet har erhållit medel för rekrytering av Patrick Sullivan, professor i psykiatrisk genetik, ätstörningsforskaren professor Cynthia Bulik, cancerforskaren professor Sir David Lane och hematologi- och stamcellsforskaren Professor Sten Eirik W. Jacobsen.

– Vetenskapsrådets finansiering ger oss möjlighet till rena drömrekryteringar, säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten. Vi bygger vidare på vår satsning på att stärka inte bara KI:s utan hela Sveriges internationella konkurrenskraft inom life science-området.

Professor Patrick Sullivan är en av världens mest framstående forskare inom psykiatrisk genetik. Han är idag verksam vid University of North Carolina i Chapel Hill, USA men har också under flera år varit gästprofessor vid Karolinska Institutet. I augusti 2013 publicerade han tillsammans med forskare från Karolinska Institutet en omfattande studie som kartlade nya genetiska varianter som ger ökad risk för schizofreni. I tidigare forskning tillsammans med kolleger från Karolinska Institutet har Sullivan visat att schizofreni och bipolär sjukdom har delvis samma genetiska orsaker.

Under hans ledning etableras Karolinska Institutet Psychiatry Genomics Institute (KI-PGI). Ett av de främsta målen är att ytterligare förstå de bakomliggande orsakerna till schizofreni och att ta fram en behandling som gör att de drabbade kan leva ett mer normalt liv.

Vetenskapsrådet finansierar rekryteringen av Patrick Sullivan och hans forskargrupp med närmare 15 miljoner kronor per år under tio år.

– Kvalitetsregistren, våra biobanker och svenskarnas positiva inställning till forskning ger oss möjlighet till epidemiologisk forskning som inte kan göras någon annanstans. Nu höjer vi kompetensnivån för att utnyttja den potentialen fullt ut, vilket innebär att vi kan ligga i absolut framkant internationellt inom detta forskningsområde, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

Professor Sir David Lane är mest känd för att ha upptäckt tumörsuppressorgenen p53, som kodar för ett protein som har en central roll i skyddet mot cancer. Han har innehaft flera viktiga chefsuppdrag inom medicinsk forskning i Storbritannien och Singapore, där han är vetenskaplig chef för A-Star. Han avser nu att kombinera sitt uppdrag som internationell vetenskaplig chef för Ludwiginstitutet för cancerforskning med att skapa en stark plattform i Europa. Karolinska Institutet erbjuder David Lane möjlighet till banbrytande forskning inom områdena cancerbiologi, biokemi och utveckling av behandling och läkemedel mot cancer.

– Detta ger unika möjligheter för svensk forskning att samarbeta med världsledande laboratorier och internationella bioteknikföretag, säger Hans-Gustaf Ljunggren. Att vi knyter till oss en forskare som David Lane är mycket viktigt för Sveriges möjligheter att flytta fram positionerna inom den biomedicinska forskningen.

Vetenskapsrådet finansierar rekryteringen av David Lane och hans forskargrupp med drygt 14 miljoner kronor per år under tio år.

Cynthia Bulik är translationell forskare och en världsledande auktoritet inom området ätstörningar. 2003 utsågs hon till USA:s första professor inom området. Man har tidigare ansett att ätstörningar har sociala och kulturella orsaker, men Cynthia Bulik har med sin forskning visat att genetiska faktorer spelar en mycket större roll för uppkomst av sjukdomen än man tidigare trott. På hennes initiativ samlas sedan 2007 ätstörningsforskare från 20 länder, däribland Sverige, för att genomföra stora genetiska associationsstudier på anorexia nervosa.

– Cynthia Bulik är en av världens bästa forskare med fokus på ätstörningar, säger Hans-Gustaf Ljunggren. Avsikten med att rekrytera henne till Karolinska Institutet är att utveckla ett internationellt centrum för ätstörningar utifrån genetiskt och epidemiologiskt perspektiv och att göra KI ledande i framtidens forskning inom detta område.

Vetenskapsrådet kommer att finansiera hennes forskargrupp med mellan 10,5 och 15 miljoner kronor per år under tio år.

Professor Sten Eirik W. Jacobsen är sedan många år en internationellt ledande forskare inom områdena blodbildning, cancerbiologi och stamcellsbiologi. Han har på ett framstående sätt medverkat till utbildning och utveckling av unga forskare och skapat translationella forskningsmiljöer inom stamcellsbiologi och regenerativ medicin.

Professor Jacobsen är idag professor och ledare för stamcellsbiologi vid universitetet i Oxford. Sedan 2010 är han även gästprofessor vid Karolinska Institutet.

– Med finansiering från Vetenskapsrådet kan Sten Eirik W. Jacobsen flytta en stor del av sin forskning till KI, säger Hans-Gustaf Ljunggren. Detta skapar förutsättningar för att ytterligare stärka KI:s position inom forskning kring blodcancer och regenerativ medicin.

Sten Eirik W. Jacobsen kommer att bygga upp en ny forskningsmiljö kring HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin. Detta är ett nystartat translationellt center för forskning inom hematologi, hematopoiesis, immunologi och cellterapi.

Vetenskapsrådet finansierar rekryteringen av Professor Sten Eirik W. Jacobsen och hans forskargrupp med mellan 8 och 10 miljoner kronor per år under tio år.