Publicerad: 2015-04-29 10:55 | Uppdaterad: 2015-04-30 10:18

KI får bra placeringar på lista för olika ämnesområden

Karolinska Institutet står sig väl i den internationella rankinglistan ”QS world university rankings by subject”. Resultaten baseras på både reputation surveys, det vill säga vilket rykte universitetet har, och citeringsdata och är en nedbrytning av den övergripande rankningen som publicerades hösten 2014. Då hamnade KI på plats 8 inom det övergripande området Life Sciences & Medicine.

KI har resultat inom 15 definierade ämnesområden och har listats inom 6 olika områden. Exempel på rankningsresultat för KI är Medicine: plats 9 i världen, Pharmacy&Pharmacology: plats 6 och det för året nya ämnet Dentistry: plats 1. För detta område är det svårt att göra jämförelser bland annat därför att inga resultat finns tillgängliga bakåt i tiden.

Läs mer om rankningen av ämnesområdet Dentistry på institutionen för odontologi på ki.se.