Publicerad: 2007-12-17 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI får 14 miljoner från Hjärt-Lungfonden

19 forskare på Karolinska Institutet får anslag från årets stora anslagsomgång från Hjärt-Lungfonden

Bland de större anslagen märks bland annat Johan Björkegren för projektet "Role of LDB2 in atherosclerosis and coronary artery disease", Paolo Parini för projektet "Understanding the gender-related difference for ACAT2 and their role for cholesterol metabolism in humans", John Pernow för projektet "Endoteldysfunktion vid ateroskleros, ischemisk hjärtsjukdom och diabetes: patofysiologiska mekanismer och behandling", Mårten Rosenqvist för projektet "Screening för förmaksflimmer hos patienter med genomgången stroke" och Cecilia Söderberg-Nauclér för "Studier av Cytomegalovirusets roll vid uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar".

Övriga forskare som får anslag är leg läkare Aleksandra Antovic, docent Ola Brodin, professor Jonas Frisén, dr Anders Gabrielsen, professor Lars E Gustafsson, professor Johan Hallqvist, professor Gunilla Hedlin, specialistläkare Rebecka Hultgren, med dr Britt-Marie Larsson, professor Hans-Gustaf Ljunggren, dr Patrik Magnusson, läkare Nawzad Saleh, forskarassistent Markus Sköld samt med dr Åsa Wheelock.