Publicerad: 2015-01-16 10:09 | Uppdaterad: 2015-01-19 10:59

KI får 100 miljoner för rekrytering av internationell toppforskare

Vetenskapsrådet (VR) har beslutat att ge Karolinska Institutet sammanlagt 100 miljoner kronor i finansiering för rekrytering av professor Nils-Göran Larsson, verksam vid Max Planck Institute for Biology of Ageing i Köln, Tyskland. KI beviljas medel för en period på tio år.

Nils-Göran Larsson är även sedan många år verksam vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet. Hans forskning rör mitokondriell funktion och dysfunktion i friska människor och sjukdom, med särskilt fokus på åldrande. Forskningen vid KI förväntas bidra till att bygga upp starka translationella forskningsmiljöer i klinisk miljö.

Av totalt 44 inkomna ansökningar har Vetenskapsrådet beviljat tre ansökningar för internationell rekrytering av framstående forskare. De övriga medlen går till Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Läs mer på vr.se.