Publicerad: 2019-11-06 20:31 | Uppdaterad: 2019-11-18 15:38

KI en av de nyaste medlemmarna i World Health Summit’s M8 Allians

Karolinska Institutet är en av tre nya medlemmar i M8 Alliansen, den akademiska grundbulten av World Health Summit.

Milken Institute School of Public Health vid George Washington University och Consortium of Universities for Global Health (CUGH), en universitetsallians med 185 medlemmar, ansluter sig också till nätverket.

World Health Summit är ett strategiskt forum som samlar 300 talare och 2500 deltagare från 100 länder, inklusive cirka 20 ministrar, generaldirektören för World Health Organization (WHO) och ledande forskare.

M8-alliansen är den akademiska ryggraden av World Health Summit och arbetar för att förbättra hälsan över hela världen. I slutet av varje världshälsotoppmöte ger M8 rekommendationer för åtgärder till internationella beslutsfattare i form av M8-deklarationen.

Det internationella ordförandeskapet för toppmötet i världshälsan roterar årligen bland medlemmarna i M8-alliansen. M8 arrangerar också årliga regionala möten, regelbundna expertmöten och sommarskolor. Nästa världshälsotoppmöte kommer att äga rum i Uganda i april 2020.