Publicerad: 2011-08-26 00:00 | Uppdaterad: 2015-04-17 14:15

KI dubbelt representerat i regeringens nya forskningsberedning

Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson och dekanus Martin Ingvar ingår den nya forskningsberedning som regeringen tillsatt.

Forskningsberedningen är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet. Från Karolinska Institutet ingår Harriet Wallberg-Henriksson, rektor och professor i fysiologi samt Martin Ingvar, dekanus för forskning och professor i integrativ medicin.

– Sverige ska vara en världsledande forskningsnation. Forskningsberedningen är en plats där företrädare för universitet, forskare och näringslivet möter regeringen och diskuterar hur vi bäst kan stå starka i den globala konkurrensen, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Forskningsberedningens diskussioner kommer att fokuseras kring den forskningsproposition regeringen ska lägga hösten 2012.