Publicerad: 2015-01-27 15:55 | Uppdaterad: 2015-01-30 13:07

KI drar tillbaka ansökan för topprekrytering

Karolinska Institutet har dragit tillbaka sin ansökan till Vetenskapsrådet, som beviljades i januari 2015 för en rekrytering av professor Nils-Göran Larsson vid Max Planck Institute for Biology of Ageing i Köln, Tyskland. Ansökan uppfyllde inte de formella kraven, ett misstag som universitetet upptäckte före erhållande och underskrift av kontrakt.

Vetenskapsrådet (VR) beslutade den 15 januari att ge Karolinska Institutet sammanlagt 100 miljoner kronor i finansiering för rekryteringen av Nils-Göran Larsson, men nu är bidraget återtaget efter att KI själva uppmärksammat att de formella kraven inte var uppfyllda.

Sedan Nils-Göran Larsson år 2008 blev Director för Max Planck Institute i Köln har han varit tjänstledig på 80 procent från sin tjänst vid KI, allt i enlighet med Max Planck institutets regler för bisysslor.

VR tillåter tidsbegränsad anställning på 20 procent vid KI (som gästprofessor), inom ramen för det aktuella programmet för internationell rekrytering av framstående forskare. Däremot inte en tillsvidareanställning (även om man är tjänstledig till 80 procent).

KI har därför dragit tillbaka aktuell ansökan och beklagar att man vid ansökningstillfället inte fullt ut uppmärksammat VR:s regler.