Publicerad: 2016-12-30 10:03 | Uppdaterad: 2017-01-05 14:19

KI-disputation i Uganda

Nyckelpersoner vid disputationen i Uganda.

Den 8 december disputerade Proscovia (Prossy) Naluyima Sekiziyivu, doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge.

Speciellt för disputationen var att den ägde rum i Kampala, Uganda, men med betygsnämnd från KI.

Johan Sandberg, professor vid Centrum för infektionsmedicin som varit Proscovias huvudhandledare, fick tillstånd av dekanus för forskarutbildning att hålla disputationen i Uganda med villkoret att sända direkt över internet till CIMs seminarierum för att disputationen skulle vara offentlig även i Sverige.

Varför valde ni att hålla disputationen i Uganda?

– Det fanns flera skäl till det. Prossy har gjort det mesta av avhandlingsarbetet i Kampala, och vi ville ha disputationen med möjlighet för hennes kollegor och familj att närvara. Vi hade också en workshop dagen före disputationen där ledamöter i betygsnämnd och opponent talade. Vi ville skapa ett mervärde för den lokala vetenskapliga miljön vid Mulagosjukhuset, säger Johan Sandberg.

Disputationen gick mycket bra och hela arrangemanget flöt på som planerat. Johan Sandberg hoppas kunna ha fler doktorander från Uganda inom ramen för forskningsamarbetet med Makerere University Walter Reed Project (MUWRP) och US Military HIV Research Program (MHRP).