Publicerad: 2017-01-19 13:27 | Uppdaterad: 2017-01-23 14:47

KI deltar i vaccinprojekt mot Krim-Kongo blödarfeber

Krim-Kongo blödarfeber är en mycket allvarlig sjukdom som orsakas av ett virus ur samma grupp som ebola. Omkring trettio procent av de insjuknade avlider. Nu leder Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet (KI) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett europeiskt projekt med målet att få fram ett vaccin mot smittan.

Sjukdomen Krim-Kongo blödarfeber (CCHF) orsakas av ett fästingburet virus. Den beskrevs för första gången på 1940-talet i sydvästra Ryssland. I dag finns viruset i Ryssland, i östra och södra Europa, stora delar av Afrika, Mellanöstern och Ostasien.

Projektet, kallat CCHFVaccine, finansieras med sex miljoner euro inom ramen för EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Utöver det svenska deltagandet ingår ytterligare elva partner från Europa, Mellanöstern, Centralasien och USA.

Det virus som orsakar sjukdomen klassificeras i riskklass 4, vilket är den högsta möjliga riskklassen för smittämnen. Det måste därför hanteras i det säkerhetslaboratorium som finns vid Folkhälsomyndigheten, det enda i Norden i den klassen.

– Krim-Kongo blödarfeber, eller CCHF, är en allvarlig sjukdom. Sjukdomen leder i värsta fall till inre blödningar och död, cirka 30 procent av dem som insjuknar avlider. I dag finns det inte någon bra specifik behandling av sjukdomen och inget vaccin för att skydda mot infektionen, säger forskare Ali Mirazimi som leder arbetet med att ta fram ett vaccin.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats