Publicerad: 2009-04-24 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI deltar i svensk-kinesiskt toppmöte om antibiotikaresistens

Sverige och Kina har under flera år haft kontakter på olika plan vad det gäller problemet med ökad antibiotikaresistens och redan 2007 undertecknat ett samarbetsavtal inom hälsoområdet där denna fråga tas upp.

Göran Tomson
Göran TomsonFoto: Stefan Zimmerman

Den 28-29 april 2009 äger en konferens rum i Beijing där möten kommer att ske på såväl ministernivå som expertnivå. Med i den svenska expertdelegationen är bl.a. representanter från Karolinska Institutet, Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) och Smittskyddsinstitutet.

Från Karolinska Institutet deltar bland annat Göran Tomson, professor vid KI i internationella hälsosystem och gästprofessor vid Shandong University, i Jinan, Kina. Tillsammans med andra svenska experter har han arbetat med antibiotikaresistens, ett arbete som lett fram till att frågan lyfts och nu diskuteras på högsta nivå.

Ökad antibiotikaresistens ses som ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. För att komma till rätta med problemen och minska hotet krävs långsiktig nationell samordning och övervakning av antibiotikaresistensen samt ökade insatser för rationell användning inom såväl medicinska som veterinärmedicinska områden, inte minst förbättrad vårdhygien.