Publicerad: 2009-04-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI deltar i regeringens miljonsatsning på minskad sjukfrånvaro

Regeringen presenterar ett åtgärdspaket på 41 miljoner kronor för att minska kvinnors sjukfrånvaro och arbetsrelaterade sjukdomar.

Kristina Alexanderson
Kristina AlexandersonFoto: Camilla Svensk

Åtgärdspaketet innehåller satsningar på sammanlagt 41 miljoner, varav 25 miljoner går till rehabiliteringsprojekt för att minska sjukskrivningar för kvinnor. Resterande medel går till Karolinska Institutet och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

KI har beviljats 10 miljoner kronor för att bedriva forskningsprojekt om kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro 2009-2010. Kristina Alexanderson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap ska leda studier som bland annat ska belysa om det finns skillnader i hur långtidssjukskrivna kvinnor och män upplever att de blivit bemötta inom sjukvården och Försäkringskassan. Hur påverkar detta återgång i arbete? Leder upprepad sjukfrånvaro oftare till förtidspension för kvinnor än för män?

Regeringen tilldelar Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) 6 miljoner kronor 2009 och 2010.