Publicerad: 2019-08-06 12:25 | Uppdaterad: 2019-08-27 15:49

KI deltagare i Stockholm Pride

Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.

Förra veckan gick Stockholm Pride av stapeln. Festivalen är en del av en global rörelse för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. Även i år deltog Karolinska Institutet i den färgglada manifestationen.

Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.
Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska Institutet.

För Karolinska Institutet är allas lika villkor och lika rättigheter en självklarhet, och en del av ett arbete som ständigt pågår. KI har ett stort ansvar som utbildningsanordnare, särskilt eftersom framtidens vårdpersonal utbildas här.

  – Våra studenter ska utexamineras med rätt kunskap för att kunna ge hbtq-personer adekvat bemötande, vård och stöd, oavsett var i vårdkedjan de befinner sig, säger Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska Institutet.

Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.

Stort deltagande i paraden

En av festivalens stora höjdpunkter var Prideparaden på lördagen. Enligt arrangören Stockholm Pride medverkade runt 50 000 deltagare och 500 000 åskådare. Inför paraden bjöd Karolinska Institutet in till förfest på campus Solna med lättare förtäring och alkoholfri dryck. För andra året i rad gick KI:s medarbetare och studenter i paraden tillsammans med flera andra lärosäten under gemensam flagg, Academic Pride.

–  Det är dock viktigt att vi inte avgränsar våra aktiviteter och manifestationer för allas lika värde till enstaka dagar eller en eller annan vecka. Det här är frågor och perspektiv som vi behöver jobba kontinuerligt med – tillsammans, menar Karin Dahlman-Wright.

Viktig forskning om hbtq-personers hälsa

KI fanns även representerade i Pride House som är en mötesplats för att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar som berör hbtq-frågor. En av programpunkterna var ett seminarium som KI-forskarna Richard Bränström och Arjan Van Der Star höll om hur samhällsfaktorer påverkar hbtq-personers hälsa. Depression, missbruk, självmordstankar och självmordsförsök är högre i gruppen hbtq-personer än i övriga befolkningen.

Bränströms forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan ett lands lagar och normer och hälsotillståndet bland landets invånare. Ju mer diskriminerande lagstiftningen är och ju mer begränsande sociala normer det finns kring sexualitet och könsidentitet, desto större är ohälsan bland hbtq-personer.

–   Det positiva är att både aktivism och kunskapsspridning har visat sig vara effektivt för att förändra normer och attityder på en strukturell nivå. Det i sin tur har lett till förändringar på bland annat lagstiftnings- och policynivå med positiva hälsoeffekter, avslutar Richard Bränström.

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. 

Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.
Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.
Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.
Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.
Colorful images of happy people, pride flags and a sunny sky.