Publicerad: 2023-05-16 09:08 | Uppdaterad: 2023-06-01 09:10

KI byter telefonväxel – så här påverkar det dig

Dekorativ bild

Den 7 juni klockan 08.00 byter KI telefonväxel och det innebär en del förändringar för dig som medarbetare.

Den telefonväxel och det hänvisningssystem som KI haft i många år ersätts nu av en modern, molnbaserad kommunikationsplattform som heter Telia Touchpoint Plus (TPP).

Telia kvarstår som operatör så du behöver inte byta det simkort du använder i dag. 

Medan växeln byts ut

Mellan 06.00 den 6/6 och 07.00 den 7/6 så kommer Telia att genomföra växelbytet.

 • Din telefon kommer att fungera för in- och utgående samtal under denna period.
 • Det kommer vara ditt mobilnummer som visas när du ringer ut.
 • Du kan inte ringa femsiffriga kortnummer.
 • Du kommer inte komma åt röstbrevlådan. Om du har röstmeddelanden så behöver dessa lyssnas av innan 06.00.
 • Det är en rekommendation att du startar om din mobiltelefon efter 08.00 den 7/6.

Ny app: Telia Touchpoint Plus

Den största förändringen för dig som användare är att du får tillgång till en telefon-app. Via appen kan du bland annat:

 • Söka fram nummer till användare i växellösningen.
 • Ringa andra användare.
 • Hantera dina hänvisningar.
 • Hantera dina röstmeddelanden.
 • Ändra visning av utgående nummer till exempelvis mobilnummer eller dolt nummer.
 • Hantera svarsgrupper.

Du kommer att få ett installations-sms till din mobiltelefon omkring 07.00 den 7/6, från avsändaren "Touchpoint".

 • Klicka på länken för att därefter ladda hem appen från från Google Play/AppStore.
 • När du sedan aktiverar appen och ombeds fylla i telefonnummer, ange ditt mobilnummer (+467XXXXXXXX). Då får du ett nytt sms med en aktiveringskod som du matar in i nästa fält. 

Om du inte fått något sms eller råkat radera det kan du kontakta Helpdesk.

Kom igång med mobilappen för iOS

Kom igång med mobilappen för Android

Nyheter och skillnader mot i dag

Röstbrevlådan

För att lyssna av ringer du 989. Från utlandet eller externt ringer du +46852486499. Du kommer även åt dina röstmeddelanden i TPP-appen. Du bör spela in en personlig hälsningsfras så den inringande är säker på att de kommit till rätt person innan de lämnar ett meddelande. För att göra detta ringer du 989, därefter

 • tryck 5
 • läs in fras
 • tryck 0
 • lägg på.

Hänvisning

Automatisk hänvisning via kalenderkoppling kommer att fungera som idag - alltså, har du aktiverat kalenderkoppling i det tidigare verktyget CMG-web, ska det följa med över till den nya växeln. Manuella hänvisningar gör du i TPP appen.

OBS: sparade manuella hänvisningar kommer inte följa med i växelbytet, så du måste själv lägga in dessa på nytt efter den 7/6.

Kortnummer

Du kan även i fortsättningen ringa kortnummer till kollegor men när du ringer ut så är det hela ditt telefonnummer som visas. Fortsättningsvis kan det vara bra att spara dina kontakter i formatet +4685248XXXX.

Svarsgrupper 

Den tidigare lösningen för svarsgrupper byts ut – de grupper som finns aktiva i dag kommer att erbjudas introduktion i den nya appen som ersätter Trio, innan den 7/6. 

Nya datamängder

Vid övergången till det nya avtalet kommer surfnivåerna att ändras enligt följande:

 • Du som har haft 2 GB eller 7 GB får 10 GB.
 • Du som har haft 12 GB får 10 GB eller 50 GB beroende på tidigare förbrukning.
 • Du som har haft 30 GB får 50 GB.
 • Du som har haft 100 GB eller obegränsad surf kommer att få 200 GB.

Ny leverantör av svarstjänst

Från och med den 7/6 kommer det vara telefonister från Coor som svarar i växeln åt KI.

Sammanfattning: detta behöver du tänka på

Hänvisningar följer inte med över till den nya växeln så dessa måste du lägga in igen den 7/6, genom TPP-appen.

Röstbrevlådan kommer att tömmas så lyssna av den innan 06.00 den 6/6.

Personliga hälsningsfraser följer inte med till den nya växeln och du behöver tala in även dem på nytt.

Har du frågor om ditt abonnemang eller nuvarande datamängd? Vänd dig i första hand till telefoniansvarig vid din institution: Telefoniansvariga

Telefonisidorna på Medarbetarportalen kommer uppdateras med aktuell information innan växelbytet äger rum.

Kontakt

Marie Löwinder Systemförvaltare