Publicerad: 2008-04-24 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI bland de bästa i landet på internationalisering

Lärarna i den svenska högskolan får för lite erfarenhet av att undervisa i andra länder. Men KI sticker ut. Det skriver Högskoleverket i en ny rapport där de har granskat universitetens arbete med internationalisering.

De insatser vid KI som bedömargruppen särskilt lyfter fram är utveckling av en rad kurser för lärare om olika aspekter på att undervisa i mångkulturella grupper, utveckling av programanpassade kriterier för val av samarbetspartner, en särskild strategi för internationalisering av forskarutbildning samt en undersökning om hur utresande lärares och studenters erfarenheter tas till vara efter utbyten.