Publicerad: 2014-05-16 12:41 | Uppdaterad: 2014-05-21 13:12

KI Bladet nummer 2 ute nu

I KI Bladet 2/2014 berättar professor Birgitta Henriques-Normark om sitt nya uppdrag som vicedekan för rekrytering. Om KI vill nå världstoppen behövs en strategi för internationella rekryteringar samt attraktiva erbjudanden, slår hon fast.

Läs också om Strategi 2018 som nyligen klubbades i konsistoriet. Nu måste KI välja väg för att uppnå målet med högre kvalitet på forskning och utbildning. Här intervjuas några av de som har ingått i arbetsgrupperna som arbetat med strategidokumentet under senaste året.

Dessutom: Guide till EU-pengarna. Specialisten Tatjana Nilsson på Grants Office kan vägen dit. Det handlar om EU:s miljardsatsning, det nya ramprogrammet Horizon 2020.

Läs nummer 2 2014 som pdf här.

Läs nummer 2 2014 som e-tidning här.