Publicerad: 2023-09-21 11:22 | Uppdaterad: 2023-09-21 11:26

KI är vi! Vi tillsammans, alla! Och hur gör vi detta i praktiken?

Den nya policyn för ledarskap och medarbetare på KI vill förmedla vad som krävs av både chefer och medarbetare för att skapa den organisation vi vill ha.

Den förtydligar vilka beteenden som ska vara representativa i dagliga arbetsrelaterade situationer och hur viktig det är att vi umgås och samarbetar på ett sätt som gör att alla känner sig inkluderade och engagerade. Policyn är förankrad i KI:s uppdrag och strategi och speglar vår ambition att skapa en förtroendebaserad arbetskultur i alla delar av vår verksamhet. Den är ett levande dokument och kan användas som stöd och referens vid rekrytering, introduktion, onboarding och utveckling av medarbetare och chefer. Vägledande principer för att ge både individer och grupper möjlighet att vara delaktiga i att bygga ETT KI introduceras. 

Din lokala HR kan erbjuda mer information. Om du vill ha stöd för att implementera policyn i din grupp eller enhet, vänligen kontakta din HR-funktion eller Sandra Helminen, Ledarskapsstrateg.

Kontakt

Sandra Helminen Ledarskapsspecialist