Publicerad: 2019-05-17 08:00 | Uppdaterad: 2019-09-16 15:32

KI är värd för årets STS Forum European Workshop

I dag torsdag den 16 maj håller den japanska organisationen “Science and Technology in Society forum” (STS forum) en workshop på KI med företrädare för bland annat Microsoft, Ericsson, universitet och Japans myndighet för vetenskap och teknologi. På dagordningen står frågor om informations- och kommunikationsteknologi för hälsa och välstånd samt AI inom medicin.

STS Forum European Workshop 2019. Foto: Lotta Lundqvist.

STS Forum har sitt årliga globala möte i oktober, andra mindre arbetsgruppsmöten och workshops arrangeras regelbundet på olika platser i världen. Det här mötet på KI är årets europeiska workshop som samlar bland annat forskare, politiker och företagare för att diskutera svåra utmaningar för mänskligheten, med insikt i “lights and shadows of science and technology.” 

- Medlemmarna i STS Forum är ledare från hela världen från ministrar, höga chefer på myndigheter, näringslivstoppar, Nobelpristagare och rektorer. Det är en arena som sätter KI på kartan. Huvudmöten hålls i Kyoto i oktober varje år. KI har blivit inbjuden till detta forum och får därmed möjlighet att bidra och ha inflytande i frågor som rör medicinsk forskning och människors hälsa, säger rektor Ole Petter Ottersen. 

STS Forum är en icke-vinstdrivande organisation, grundad 2014 av den före detta ministern i Japan Koji Omi och har sen dess spelat en viktig roll som mötesplats för beslutsfattare inom olika sektorer i samhället globalt. 

Denna workshop som hålls på KI arrangeras med stöd från den japanska ambassaden i Sverige och den externa handelsorganisationen JETRO.