Publicerad: 2016-07-07 16:35 | Uppdaterad: 2016-07-08 08:52

KI aktivt i Almedalen

Årets Almedalsveckan innebar ett aktivt deltagande från Karolinska Institutet. Flera KI-forskare deltog i seminarier, paneldebatter och föreläsningar, med kunskap och forskningsresultat.

En av de aktiviteter som hade deltagande från KI var Kronprinsessparets stiftelses nystartade initiativ Gen-pep som vill förbättra barn och ungdomars hälsa – genom att motion och bättre kost.

Under tisdagen var KI medarrangör i ett seminarium kring Nya Karolinska Solna – NKS. Seminariet tog bland annat upp frågan om NKS kan bidra till innovationskraften i ett Life Science kluster under stark utveckling och till ökad tillväxt. Karolinska Institutets rektor Karin Dahlman-Wright och professor Anna Wedell deltog.

Anna Wedell föreläste om sin forskning om medfödda metabola sjukdomar. Med hjälp av allt effektivare teknik kan forskare analysera hela arvsmassan hos barn, och med rätt kunskap kan informationen användas för att diagnostisera hittills okända sjukdomar. Karin Dahlman-Wright berättade om KI:s fortsatta samarbete med sjukvården och det nybyggda Karolinska universitetssjukhuset, Biomedicum och alla andra nya forskningsmiljöer som växer fram.

Se seminariet online

På tidningen Sjukhusläkarens seminarium ” Fler forskare viktigt för framtidens vård” diskuterades hur möjligheter skapas för att fler läkare och medicine studerande ska välja en forskarbana. Karin Dahlman-Wright deltog från KIs sida, och lyfte bland annat fram vikten av att se på hur projektet bedrivs och vilken typ av projekt som är lämpliga när man inte arbetar med forskning på heltid.

De på KI som forskar heltid har helt andra förutsättningar. Den som jobbar kliniskt heltid och sedan får tid för forskning måste hitta rätt projekt, och alla projekt passar sig inte för deltidsforskning. Du måste också hitta rätt team, där det kanske finns någon som håller igång forskningen medan den andra jobbar kliniskt, sade Karin Dahlman-Wright bland annat.

Veckans tredje större seminarium med deltagande från KI var Läkartidningens seminarium ” Efter Macchiarini – hur går vi vidare?”.

Seminariet är belyst i särskild artikel.

Dessutom deltog forskare från Karolinska Institutet i ett flertal seminarier. Martin Ingvar diskuterade Life Science-så blir Sverige ett attraktivt investeringsland.

Under rubriken ” Själens hjärtstartare – om psykisk ohälsa och livsleda hos äldre” diskuterade bland andra Britta Alin-Åkerman psykiskohälsa hos människor över 65.

Vi tackar alla KI-medarbetare som medverkat till att göra Karolinska institutets medverkan i Almedalen till en positiv erfarenhet.